top of page

Maratontabellen

AVM presenterar här gästlistornas gästlista, tillika AVM affärsverkstans MARATONTABELL där du hittar samtliga bolag, kommuner, institutioner och företagsamma som gästat nätverket sedan starten i mars 2015. Många av gästerna blev sedermera anslutna till nätverket varav flera företag har varit med sedan starten. Maratontabellen uppdateras efter varje nätverksträff.

bottom of page