top of page

Tidigare AVM Profiler 2015

 

 

Fredrik Edholm - Stockholms handelskammare


Företagets namn: Stockholms handelskammare
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Handelspolitisk expert. 2 år på Stockholms Handelskammare.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Handelskammaren är en medlemsorganisation för företagen, och en borgmästare för huvudstadsregionen. Hos oss möts man över gränserna, diskuterar och hittar lösningar på regionens utmaningar. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att öka Stockholms och Uppsalas attraktivitet både för människor och företag. 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Våra medlemsföretag är vår viktigaste tillgång. Handelskammaren har en unik ställning som opinionsbildare och påverkar dagligen utvecklingen i huvudstadsregionen. 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Våra viktigaste frågor är:

 • Östlig förbindelsen för en färdig ringled runt Stockholm.

 • Bygg fler och säkrare cykelbanor i hela Stockholms län.

 • Bygg ut tunnelbanan ytterligare. Till att börja med till Täby och Lidingö.

 • Verka för att ett utländskt toppuniversitet etablerar sig i huvudstadsregionen.

 • Marknadsföra och stärka Stockholm som finansiellt centrum. 

 • Skylta på engelska i hela huvudstadsregionen och inför engelska som officiellt språk.

 • Bygg staden tätare, högre och friare, vi behöver mer byggande och större rörlighet på bostadsmarknaden.

 • Bygg ihop Stockholm och Uppsala. Börja med att bygga fyra järnvägsspår längs hela sträckningen.

 • Ge stadsmiljön nytt liv genom att utveckla torg och ”pocketparker”

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag arbetar inom ett av våra verksamhetsområden som är nischat men ändå upplevs som viktigt och svårnavigerat för våra medlemmar. Mycket kan hända i ett företags internationella handel och vi hjälper till så det blir lite enklare.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Det ger oss ett utökat kontaktnät utöver att vi vill stötta affärsnätverkande generellt och just AVM specifikt. 

 

Fredrik Edholm

Stockholms handelskammare

Telefonnr 08-555 100 28
fredrik.edholm@chamber.se

www.chamber.se


 

Tack Fredrik!

Fredrik Jürss - Curvejump


Företagets namn: Curvejump E-ventures

Fredrik Jürss, VD, 14 år på bolaget

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Curvejump är programmering för webb på riktigt. Vi tar våra kunder från idé till färdig tjänst på nätet.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Vi är noggranna, målmedvetna och visionära för våra kunder. Vi sitter på en enorm kunskapsbank om teknik och tjänster.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Att hitta rätt personal för att kunna växa. Rätt sorts utvecklare är svåra att hitta då de ska passa in i teamet med vårt sätt att arbeta och vårt höga tempo.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag tillför teknisk kompetens, ledarskap och rutin. Min militära bakgrund gör att tillför struktur, att sätta uppgiften och kunden i fokus samt att jag är fruktansvärt envis.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Affärer görs mellan människor och inte mellan företag. Affärer är resultatet av relationer med personer man tycker om och litar på. AVM ger oss en bred bas av personer som kan hjälpa oss med våra behov och som vi kan hjälpa. Vi arbetar även aktiv med att visa upp våra kontakter och vill lära känna så många AVM:are som möjligt så att de våga öppna upp sina kontaktnät för oss.

 

Fredrik Jürss 

Curvejump E-ventures Europe AB

08-122 121 01

fredrik@curvejump.se

www.curvejump.se

 

Tack Fredrik!

Pejang Tahmasebi - Grenkeleasing AB


Företagets namn: GRENKELEASING AB

Profilens titel, position och antal år på företaget:
Directsales manager, 2 år på GRENKE:

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé.
- GRENKES affärsidé är att erbjuda SMB marknaden kostnadseffektiv och enkel finansiering inom hyres och leasinglösningar. 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- GRENKE har i över 35 år hållit fast om Idén om att SMB affären är vår kärnaffär, och på detta sätt attraherat slutkunder och leverantörer över tid. Detta tillsammas med löpande produktutveckling och breddningar av erbjudandet har gjort att företaget är idag representerat i 30 länder. 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Vår största utmaning är en marknad i förändring gällande digitalisering av affärsflödet  och i en växande tjänstemarknad som skapar nya krav på nya finansierings produkter. Som ett exempel kommer GRENKE introducera  elektronisk signering av avtal med Bank-ID inom en snar framtid.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Vi är lyhörda , effektiva, agila och kundcentrerade i en del av marknaden  som är relativt konservativ.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM? 
- Vi vill bredda vårt kontaktnät via AVM för att skapa mer affärer tillsammas med nätverkets medlemmar. Vi tillför även kunskap till ”Laget” gällande olika kundanpassade finansieringslösningar inom leasing.

 

GRENKELEASING AB

Norgegatan 1

164 32 KISTA

 

+46 8 444 16 75

+46 733 50 48 38
+46 8 444 16 90

ptahmasebi@grenke.se
www.grenkeleasing.se

John Gustafzon - RP Kontorsmöbler
 

Företagets namn: RP Kontorsmöbler
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Titel: Inredningskonsult
Antal år på företaget: 1år
 
FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé 
- Erbjuder företag ett nytt sätt att tänka gällande kontorsinredning.
Med vårt stora utbud av nya och beg. kontorsmöbler kan vi erbjuda våra kunder ett hållbart kontor
till attraktiva priser.
 
FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- RP arbetar med återvunnen kontorsinredning i stor skala & kan hjälpa både det stora & det lilla kontoret.
 
FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Profilera oss rätt. Att vara tydliga i profileringen vad företaget erbjuder och att alltid leverera hållbar kontorsinredning.

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Som inredningskonsult kommer du ständigt i kontakt med företag som behöver ett nytänkande gällande sin arbetsplats.
Med ett starkt kontaktnät i ryggen och viljan att alltid hjälpa andra.

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- AVM affärsverkstaden är en bra mötesplats både för små och större bolag, en plats att skapa nya kontakter.
Då jag tidigare varit medlem i både Solna Vikings och AVM är jag redan ett känt ansikte bland flera företag i AVM affärsverkstaden.
 
Med vänliga hälsningar
 
John Gustafzon
gustafzon@rp.se
073-745 10 40
RP i Södertälje
Uthamnsvägen 4
151 38 Södertälje
Vxl: 08-643 27 77
 
WWW.RP.SE

 

Tack John!

Susanna Roslund - Södertörns Växtinredning AB
 

Profilens titel, position och antal år på företaget:
Jag är ägare, säljare och kundansvarig.


FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Att med gröna växter inreda på kontor och offentliga miljöer. Att vi alltid ska överträffa kundens förväntningar på upplevelse.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- God kännedom och branschvana kombinerat med höga krav på kvalitet. 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Att alltid synas i ”framkant”, behålla kvalitén i takt med att vi fortsätter att växa samt att alltid ha ett öppet hjärta och fortsätta vårt nära samarbete med nya och gamla kunder.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Ett brett kontaktnät, branschkännedom och god kunskap i branschen. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- AWM har gett Södertörns Växtinredning ett jättebra kontatknät. Vi har fått många nya vänner och affärspartners som vi har kunnat göra många bra affärer tillsammans med.

 

Susanna Roslund

Södertörns Växtinredning AB

08-500 266 80

0708/750992

www.sovain.se

 

 

Tack Sanna!

Cecilia Hjortzberg- Taxi 020 AB
 

Företagets namn: Taxi 020 AB 
Profilens titel, position och antal år på företaget: Cecilia Hjortzberg, Sälj samt Event. 7 år inom Taxi 020.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Taxi 020 ska vara Sveriges främsta taxiorganisation beträffande

 • Tillgänglighet

 • Kundanpassning

 • Kvalitet

 • Miljö 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

 • Vi har sedan 2004 fokuserat hårt på miljön och har idag branschens tuffaste miljömål, att vara fossilfria 2025!

 • Vi har den absolut vassaste tekniken som underlättar hela beställningsprocessen för våra kunder, ger alltid ett fast pris, och fungerar i hela landet

 • Vi engagerar oss väldigt mycket i samhället, genom ett utbrett mångfaldsarbete och seriösa engagemang med partners som BRIS, Barncancerfonden, Naturskyddsföreningen m.fl

 • Vi har landets vassaste kundservice

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

 • Vår största utmaning idag är att vidareutveckla vår teknikplattform och ytterligare höja servicenivån gentemot våra kunder, förare och åkare.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

 • Jag driver olika säljprocesser och har efter mina år en mycket god kunskap om både företaget och branschen.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

 • Vi söker hela tiden nya potentiella kunder, och vi kan tillföra mycket erfarenhet från vårt mångfaldsarbete

 

 

Taxi 020
www.taxi020.se    

Allén 7    

172 66 Sundbyberg    

Cecilia Hjortzberg Sälj- Marknad    

0736-740351

08-6329014

cecilia.hjortzberg@taxi020.se

 

Tack Cecilia!

Robert Persson - First Reserve AB
 

Företagets namn: 

First Reserve AB

 

Profilens titel, position och antal år på företaget:
Robert Persson, Rekryterare/Konsultchef, 1 år på företaget 

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Med kvalitet i fokus och ett brinnande engagemang erbjuder vi högkvalitativa och flexibla lösningar inom rekrytering och bemanning. Våra specialistområden är ekonomi, HR, lön, inköp/logistik och administration. Vi tillsätter chefer, specialister och medarbetare. Utöver detta erbjuder vi också outsourcing av lönehantering och reception.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Vi älskar verkligen det vi gör, vilket genomsyrar hela vår verksamhet, och vi vet att det är människorna inom ett företag som gör skillnaden mellan framgång och bakslag. Med en noggrann och välbeprövad process och skarp personbedömningsförmåga hjälper vi våra kunder att anställa rätt personer och därmed driva sin business framåt!

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- I slutet av 2014 fanns det 480 auktoriserade bemanningsföretag i Sverige, och det finns inga tecken på att denna siffra kommer minska på sikt, snarare tvärtom. För att hänga med och fortsatt vara en stark aktör måste vi vara på tårna och ständigt utvärdera och förbättra våra metoder, processer och arbetssätt. 

I djungeln av rekryterings- och bemanningsföretag inser vi vikten av att nischa och specialisera oss ytterligare, samt fortsätta fokusera på det vi är bäst på, och det som våra kunder betalar oss för; kvalitet i leveransen!

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag tillför kreativitet och engagemang, vilket behövs i alla steg av vår affär. Jag är genuint intresserad av både människor och organisationer och drivs av att matcha rätt kandidat till rätt företag.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- AVM ger oss en möjlighet att utvidga vårt nätverk, vilket vi hoppas kommer leda till fler nöjda kunder och kandidater! Vi hoppas och tror att vi kommer tillföra AVM massor av affärsnytta, intresse och glädje!

 

Robert Persson

First Reserve AB

Box 1557, Ekensbergsvägen 117

17129 Solna

0701-707068

08-230240

robert.persson@firstreserve.se

www.firstreserve.se

 

Tack Robert!

Helen Eng - Bisnis
 

Företagets namn: 
Bisnis Partner group Sverige AB

 

Profilens titel, position och antal år på företaget:
Helen Eng, Försäljningschef, 1 månad på företaget

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Vi arbetar med nykundsbearbetning inom tre olika områden. Affärsinformation, Digitala kampanjer och Mötesbokning

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi har ett nytänkande inom det vi gör. Med de tre områden vi har slagit ihop så har vi en unik tjänst som vi är ensamma om. Även om vi nu är ett litet företag med 10 anställda så sitter vi på mycket stor kompetens inom våra områden.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Främsta utmaningen är egentligen att vår bransch historiskt har ett mindre bra rykte. Vår vision är att ändra den uppfattningen genom att ständigt sträva efter hög kvalitet och transparens i det vi gör, samt långsiktiga relationer med våra kunder.
I framtiden är en utmaning att behålla den kvalitén vi har nu, samtidigt som vår verksamhet växer.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag har ett ”värdetänk” både gentemot kunder och vår verksamhet. Jag är driven och har förmåga att se till helheten i ett uppdrag. Efter flera år inom försäljning för ett stort bolag så tar jag med mig mycket erfarenhet därifrån. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Då vi grundades 2012 så är vi ett ungt bolag. Att vara anslutna till AVM ger oss en möjlighet att knyta kontakter samt komma ut på marknaden. På samma sätt kan vi vara till nytta för andra företag inom AVM som eventuellt har ett behov av hjälp inom nykundsbearbetning.

 

Helen Eng
Försäljningschef
E-postadress: helen.eng@bisnis.se
Växelnummer: 08 - 718 18 38
Mobilnummer: 0765 527 105
Hemsida: www.bisnis.se
Besöksadress: Borgarfjordsgatan 6B, 164 55 Kista
Utdelningsadress: Box 1073, 164 25 Kista

 

 

Tack Helen!

Ulf Westerberg - Grand Garbo
 

Företagets namn: Grand garbo
Antal år på företaget: 21
 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Grundtanken är att vi ska vara ett komplett nöjescenter där man hittar allt från schlager och disco till det absolut senaste inom internationell klubbmusik, kvällen börjar man lämpligast i restaurangen där Nicklas Olsson serverar svenska klassiker för att sedan kanske runda av till nåt av Sveriges bästa coverband som alltid finns på scenen. Till våra företagskunder så erbjuder vi allt från julbuffé i nattklubbstema till Kickoffer och After Works för upp till 900 personer.


FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Tanken är professionalism, mångfald, kvalitet och att tilltala den breda publiken med ett folkligt koncept som har allt under ett tak.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Den ständigt ökande konkurrensen i kommunen och folks medvetenhet när det kommer till mat och nöje gör att vi måste ligga i framkant på både mat, interiör och underhållning.


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag har varit i branschen sedan jag var 16 år och har en god inblick i alla arbetsplatser och förstår vikten av att alla fungerar på ett tillfredställande sätt. Ett av mina stora intressen är inredning, design och att få folk att trivas och jag har privilegiet att få jobba med det varje dag. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Möjligheten att utöka mina kontakter på företagssidan och därigenom också få jobba mer med våra företags arrangemang. Jag hoppas naturligtvis också att få bli en tillgång för de företag som ansluter sig till AVM.

 

Ulf Westerberg
VD Garbo Dining & Nightclub
Office: +468984515
Cell: +46705280141
Fax : +468289114
E-mail: ulf@grandgarbo.com
Franstorpsvägen 21
172 66 Sundbyberg
www.grandgarbo.com
Sweden

 

 

Tack Ulf!

Daniel Wihlborg - Leasify AB
 

Företagets namn: Leasify AB
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Senior Leasing Specialist

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Efter lång erfarenhet från finansbranschen valde ett par personer att gå vidare i karriären och grundade Leasify AB. Personerna bakom är förutom jag själv, före detta Sverigechefen och försäljningschefen factoring på Ikano Bank samt en av grundarna av Lendo. Under 2015 har även Bonnier samt Radagast gått in som delägare i bolaget.

Vi har byggt en marknadsplattform för sveriges företag där de, kostnadsfritt, kan hantera sina leasing/hyresavtal. I plattformen har vi byggt en upphandlingsmodul där kunden vid nästa investeringstillfälle skapar sin upphandling. Utifrån den kravspecifikationen genererar vi möjligheten till våra kontrakterade samarbetspartners i respektive bransch att offerera Er.
Ni som kund kan även via systemet på ett enkelt sätt få fram era IFRS samt K3 rapporter.


FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Då Leasify endast har funnits i två år och är en startup kan vi inte siffermässsigt leverera några stora avkastningar just nu. Däremot har vi fått mycket god respons för innehållet i tjänsten samt dess smartness och funktionalitet.
I skrivande stund har vi ca 500 kunder som använder våra tjänster.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Största utmaningen är att lyckas komma igenom bruset på företagsmarknaden och skapa varumärket och intressent för den kostnadsfria tjänsten. 
En del för att lyckas med detta är såklart via media. Därav var det strategiskt att ta in Bonnier som delägare.
I övrigt så finns det så klart utmaningar i att löpande utveckla de kreativa ideér som hela tiden kommer upp på bordet. Mycket handlar om prioriteringar och time to market.


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag har själv en lång erfarenhet både inom försäljning, leasing och finansiering i allmänhet. Förhoppningsvis tillför jag också en gnutta energi och skratt till mina kollegor och kunder!

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- AVM tillför oss en stor möjlighet att på ett effektivt sätt presentera våra tjänster och vidare föra dialogen om att samarbeta med andra framgångsrika bolag i Storstockholm. 
Vi på Leasify kan tillföra ”laget” att få ytterligare kontroll på sina investeringar och kostnader. Samtidigt ska ni inte tveka att ställa frågor gällande finansiering, leasing etc. då vi har en bred erfarenhet kring det samt ett brett nätverk att föra Er samman med.

 

Daniel Wihlborg

Mobil. +46 733-011 049

Leasify AB

Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
www.leasify.se
daniel.wihlborg@leasify.se

Tack Daniel!

 

 

Björn Ekgren - Ekgren & Folke reklam AB
 

Företagets namn:

Ekgren & Folke reklam AB

Profilens titel, position och antal år på företaget:

Björn Ekgren, Delägare och tillsammans med Joakim Folke, fotograf grundare av företaget som vi drivit verksamhet i 20 år.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Att marknadsföra företag och deras varumärken/produkter effektivt, ofta med bilden i centrum. Vi arbetar som en produktionsbyrå utan begränsningar i media eller plattform.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Bredden i erbjudandet när det gäller bild och kommuniation.

Vi har fotograf, retuschör, form och original under samma tak, ganska unikt och mycket effektivt. Vi är lösningsorienterade och försöker vara en One-Stop-Shop för våra kunder.

Att vi är lyhörda, strävar efter långsiktiga relationer och alltid försöker överträffa kundens förväntningar har varit receptet de första 20 åren.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- ”Hela internet” är fullt av billiga stockbilder, att få beställaren att se värdet av riktiga bilder från sin verksamhet, personal och sina egna produkter kommer att bli svårare. Hantverket och kunskap värderas inte lika högt.

Förskjutningen av marknadsföring mot webben gör att vi behöver bredda vårt nätverk av partner för att behålla styrkan i erbjudandet.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Anlays och bred kompetens. Jag har erfarenhet från alla led i produktionen och har ofta ett mycket nära samarbete med kunden i ett tidigt stadie för att bolla och utvärdera olika lösningar.

Ingenting är omöjligt tänker jag.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Vi får en yta att träffa partners, leverantörer och kunder, det i sin tur ger oss möjlighet att ytterligare bredda vårt erbjudande på fler nivåer.

Vi köper mer än vi säljer och är övertygade om att vi är på rätt ställe för framtida affärer. Just nu har vi överkapacitet på fotosidan och kan ta fler kunder där, därför pratar vi mest om det på nätverken. Men söker du vår fulla service är du givetvis välkommen till alla delar. Varför inte börja med en kravlös fika.

 

Björn Ekgren

Ekgren & Folke Reklam AB

bjorn@ekgrenochfolke.se

www.ekgrenochfolke.se

08-7304570

070-7961740

 

Tack Björn!

Sören Lundell - Inte bara Fest AB
 

Företagets namn: Inte bara Fest AB
Profilens namn: Sören Lundell
Profilens titel, position och antal år på företaget: VD/delägare sedan 16 år
 

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Ska du/ni ha gäster på kontoret, hemma, på mässa eller i extern lokal? Då har vi allt du behöver!
Vi producerar allt från en kul och utmanande konferens, presentation, kickoff eller fest till en enkel frukost.
Inbjudan, osa-hantering, lokal, tält, dekor, ljus, ljud, artister, föreläsare, scener, möbler, transporter, mat och porslin för nästan hur små eller stora sällskap som helst!
Dessutom har vi väldigt duktig & trevlig serverings, bar och entré personal.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi har varit med relativt länge och får väldigt bra feedback på vårt helhetstänk i mötet mellan människor. Dessutom ser vi till att man alltid får valuta för pengarna.


FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Vi måste alltid ligga i framkant med utrustning, idéer och personal. Är vi bäst kommer vi fortsätta att växa!


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag är analytisk, kommunikativ och en har en lösningsorienterad inställning både som arbetsledare och säljare.


FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi har en produkt som inte går att provköra inför viktiga event. Därför är förtroende extra viktigt och då är det bra med relationer som på sikt ger trygghet. 

Vi ser detta som ett affärsnätverk. Om det ska bli affärer måste det finnas många köpare och därför anstränger vi oss lika mycket för att köpa som att sälja, även om vi inte alltid är duktiga på att redovisa våra poäng… Vi hoppas att vi därmed är goda förebilder.

 

Tack Sören!

 

 
 

 

Fredrik Lindahl -
Hans Andersson Recycling Stockholm AB
 

Företagets namn: Hans Andersson Recycling Stockholm AB
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Fredrik Lindahl, Business Area Manager, 10 år på företaget.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Hans Andersson Recycling hanterar ca 750 000 ton material per år, vilket gör oss till en av de största på den svenska marknaden. Vi tar hand om allt oavsett om det gäller returpapper, plast, skrot, metaller, returträ, brännbart avfall, farligt avfall, elektronik eller annat avfall.
Vi hittar alltid en lösning som passar det enskilda företaget och lägger stor vikt vid att göra återvinningen så enkel som möjlig och att så mycket som möjligt återvinns.
Förr var det främst pappersåtervinning som var av intresse. Idag är allt avfall värdefullt material som vi kan ge nytt liv på ett eller annat sätt.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi utgår från våra ledord: 

 

Affärsmannaskap
Vi är öppna, långsiktiga och pålitliga i allt vi gör. 
Vi är sparsamma med resurser och ser alltid till bådas vinster i en affär. 

 

Entreprenörsskap
Vi är nyfikna och orädda inför nya utmaningar; 
kreativitet och nytänkande är våra honnörsord. 
Vi har förtroende för varandra och låter alla arbeta med stor frihet och stort ansvar. 

 

Servicefokus
Vi lyssnar och förstår. Med kompetens och engagemang ligger vi steget före. 
Vi bygger personliga relationer med vilja, humor och glädje. 


FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Det sker hela tiden förändringar samt blandningar av material och vi måste ligga på framkant med hur vi återvinner material bäst.  För att ytterligare minska vår miljöpåverkan har vi som mål att vår maskinpark skall köra på fossilfria bränslen senast 2020. 


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Med över 10 års erfarenhet inom återvinning, kunskap samt aktivt nätverkade tillför jag både nya kunder och tänkande.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Genom att aktivt deltaga får vi större kontaktnät samt möjlighet att knyta till oss fler företag. Med vår kunskap kan vi hjälpa företag inom nätverket att bli duktigare på att återvinna samt att tänka på miljön.

 

http://www.hansandersson.se/

 

Tack Fredrik!
 

Pernilla Jangbratt - Birka Cruises AB
 

Företagets namn: Birka Cruises AB
Profilens titel, position och antal år på företaget: Pernilla Jangbratt, 3 ½ år på Birka Cruises. 

Titel: Säljansvarig Event.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé 
- Birka Cruises erbjuder skärgårdsinspirerade kryssningar med det renodlade kryssningsfartyget M/S Birka. Vi säljer inga transporter utan upplevelser. Vi avgår från Stadsgårdskajen i Stockholm där vår terminal är belägen med incheckning, café och konferensverksamhet. Det är enkelt att ta sig till terminalen via vårt bussnät eller via kommunala medel. I vår trafikplan erbjuder vi 22-timmars kryssningar och långkryssningar

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Vi är ett litet rederi med bara ett fartyg och det är vår allra största styrka. Våra ledtider är korta och flexibiliten är stor. Birkas personal är en annan styrka. Vi pratar Birkas värdskap och att man ska vara stolt över att jobba hos oss. Detta leder i sin tur till att våra resenärer möter en enormt serviceminded fartygsflotta. Vi har stolta och duktiga kockar ombord som ser till att matupplevelsen blir något riktigt positivt att ta med sig i minnesväskan. Vår konferensavdelning är den avdelning som får mest beröm av gästerna. Där är i stort sett inget ”omöjligt” och grabbarna som arbetar där har personlig service skrivet över hela sig.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- En av våra större utmaningar är att vi slåss mot en hård konferensmarknad i Stockholm med omnejd. Där gäller det att sticka ut så klart, och också nå ut med vårt budskap i bruset. Sen är det ju också så att vi måste slåss mot de fördomar som finns i allmänhet mot kryssningstrafik på Östersjön.  

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare? 
- Jag tillför mitt stora engagemang och genuina tro på produkten. Det ger i förlängningen ett bättre resultat då detta krävs för det relationskapande arbete jag har som säljare. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Då vi nyligen gått med så har jag inte så mycket att säga där än, mer än att jag hoppas på nya och ovärderliga kontakter. Samt bra tillfällen att få visa upp både M/S Birka och vårt nya koncept Kajplats 155.
Jag kan tillföra allt jag kan om kryssnings och resebranschen och har väl också en del kontakter i densamma. Trots min morgontrötthet så ska jag nog lyckas med att bidra med ett och annat leende också på våra frukostar ;)

 

Pernilla Jangbratt    

Säljansv Event    

0703-256892    

pernilla.jangbratt@birka.se

www.birka.se

 

Tack Pernilla!

Robert Hallgren - The Generation AB
 

Företagets namn: The Generation AB

Profilens titel, position och antal år på företaget:

Robert Hallgren, VD sedan snart ett år

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Vi ska bli Sveriges bästa webbyrå.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Den som ser sig själv som bäst har förmodligen redan slutat att vara bra.  Vi utmanar alla i branschen - men framförallt oss själva - att bli Sveriges bästa webbyrå. Vårt framgångsrecept består i att anställa progressiva designers, skickliga programmerare och mänskliga projektledare -  som arbetar tillsammans i skräddarsydda team för varje projekt. Det gör att vi kan skapa en kundupplevelse utöver det vanliga och i slutändan leverera webbproduktioner som gör våra kunder lyriska.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Vi växer fort och snabb tillväxt har en tendens att skapa utmaningar i skalbarheten. Det gäller att hålla fokus på att fortsätta hålla det vi lovar och att leverera det i tid. Att göra det kräver noggrann resursplanering och kontinuerlig uppföljning, så det är där vi lägger stort fokus för tillfället.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Energi, inspiration och ett knivskarpt målfokus. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- AVM ger en bra möjlighet att träffa nya leverantörer, partners och kunder. Flera av oss på Generation har ett brett kontaktnät och vi försöker att vara väldigt generösa med både kontakter och affärsmöjligheter. Att bolaget  finns både i Stockholm och Åre kan också ge möjligheter för företag som vill in på den marknaden.
 

Vänliga hälsningar

Robert Hallgren

 

VD / The Generation

 

Sthlm: Tegnérgatan 8, 113 58 Stockholm

Åre: Årevägen 110, 830 13 Åre

Tel: 0704-19 20 54

E-post: robert@thegeneration.se

Webb: https://thegeneration.se

 

Tack Robert!

Mattias Bäckman - Baltazar AB

 

Företagets namn:  Baltazar AB

Profilens titel, position och antal år på företaget:

Partner, sedan starten = 2 år 

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Att hjälpa fastighetsägare att få bästa möjliga avkastning på sina fastigheter. 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Kreativitet, kompetens och kontakter.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Att fortsätta lyckas attrahera nya kunder och genomföra framgångsrika uppdrag inom både uthyrning och transaktion.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Bred kompetens, hög kreativitet och ett mycket stort nätverk.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Baltazar behöver ständigt bredda sitt nätverk och kan samtidigt komma in med mycket energi i AVM och tillföra en specialist kompetens inom fastigheter som alla i laget kan ha glädje av.

 

Mobil: +46 76 - 175 00 44

mattias.backman@baltazar.se

www.baltazar.se

 

Tack Mattias!

Sara Kuusiniemi - Workbuster

 

Företagets namn: Workbuster

Profilens titel: Säljare

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Workbuster är det webbaserade rekryteringsverktyget som effektiviserar allt arbete kring en rekryteringsprocess. Allt ifrån annonsering på jobbsajter, till att vi är helt integrerade i våra kunders hemsidor vilket gör det smidigt för kandidater att söka jobb till insidan som är användarvänlig. Workbuster är smidigt att använda i decentraliserade organisationer med många rekryterande chefer. Workbuster är HR:s bästa vän!

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Det är ett enkelt verktyg att börja jobba i och därmed lätt att få det att fungera i större företag-men för den sakens skull har verktyget ändå stor funktionalitet. Det är svårt att få ihop de delarna men våra kunder tycker vi lyckats med det och väljer därför ofta att byta från andra rekryteringsverktyg till Workbuster.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Det är att hålla igång och fortsätta utvecklingen. Tekniken går ständigt framåt och nya funktioner i verktyget som kunder efterfrågar måste ständigt övervägas för att vi ska vara konkurrenskraftiga.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag ser nya möjligheter till vart och hur vi kan synas och jag är bra på att ta människor och nya situationer. Jag ser en utmaning i alla nya möten och tror starkt på personlig och affärsmässig utveckling genom relationer.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- AVM kommer förhoppningsvis ge värdefulla kontakter till Workbuster som leder till nya kunder. Jag träffar många personalchefer på alla möjliga företag och har ett stort kontaktnät även privat. Jag vill också bidra med en ung kvinnas tankar kring affärer och nätverkande, vi är inte överrepresenterade i sådana här sammanhang.​​

 

WORKBUSTER | Smartare rekrytering

Sara Kuusiniemi

Tel: 08-580 807 39

www.workbuster.net 

 

Tack Sara!

Ronny Makkonen - DataCom AB

 

Företagets namn: DataCom AB

Profilens titel, position och antal år på företaget:

Ronny Makkonen, säljare på DataCom AB sedan 1992.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Ända sedan starten 1989 har vi på DataCom hjälpt våra kunder att utveckla och förädla sin IT-miljö. Vårt fokus har hela tiden varit att leverera intelligenta, kostnadsbesparande lösningar som hjälper kunderna maximera nyttan av sina IT-investeringar.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Vi är en relativt liten (30 anst) organisation som för att kunna konkurrera med våra större kollegor i branschen måste vara lite flexiblare, lite rappare och lite effektivare oavsett om det gäller att ta hand om kundens egen IT-miljö eller att tillhandahålla molntjänster (”IT på kran”).

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Den tekniska utvecklingen går allt snabbare i vår bransch så det gäller för oss att upprätthålla kompetensen och utnyttja de senaste tekniska landvinningarna för att hela tiden kunna erbjuda kunderna en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. 

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Erfarenhet – Jag har gjort alla fel redan, jag har träffat alla sorters kunder och ställts inför alla tänkbara frågeställningar förut (nästan i alla fall )

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Jag ser fram mot att knyta många nya kontakter samt att bidra med mina egna kontakter för att skapa affärsmöjligheter för alla medlemmar i AVM. 

 

Tack Ronny!

 

Yi CHANG - Epoch Times Nordic

 

Företagets namn: Dajiyuan Nordic Media (Epoch Times Nordic)

Profilens titel, position och antal år på företaget:

Jag har beundrat och hjälpt till den oberoende media - Epoch Times många år genom olika engagemang.

Som Marknadschef har jag arbetet i företaget sedan drygt ett år sedan.

多年帮助大纪元撰稿新闻。一年多来成为全时市场部经理。

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Epoch Times tillhör Epoch Media Group och har huvudkontor i New York. Den levererar unika, ocensurerade nyheter och överbryggar den  kinesiska och den västerländska kulturerna.

大纪元新闻媒体集团总部在纽约, 独家真实报道东西方新闻。

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- ”Good news travels fast”. Det är därför Epoch Media Group är världens snabbast växande media. Sedan år 2000 då den startades som en liten papperstidning med en websida, har den nu blivit en av världens mest inflytanderika media grupp - med tryckt tidning, TV och världsomfattande digitala utgåvor, täcker 35 länder och 21 språk (däribland svenska webtidning).

 

独立敢言, 得到多助!2000年成立以来成为覆盖35个国家、21种语言(包括瑞典语),拥有大纪元时报、新唐人电视、大纪元新闻网的,全球发展最快最有影响力的新闻媒体集团。 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Lokalt har vi haft distribution i över 10 år, men marknad och försäljning är relativt nytt som vi arbetar med. Vi är en unik  plattform som hjälper svenska företag att nå den lokala kinesiska marknaden och den kinesiska turistmarknaden;  Samtidigt har vi ett unikt globalt nätverk för marknadsföring och försäljning för större företag.

 

大纪元时报和新闻网在北欧扎根十几年,拥有很大的中西方读者群和影响力。为华人深入了解北欧主流社会和融入市场、西方大小公司与当地华人乃至全球市场提供独一无二的桥梁和平台。

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag har arbetat över 20 år med affärskommunikation mellan svenska och kinesiska företag. Så det känns jätteroligt att min kompetens får en större plattform och skarpare verktyg att verka. 

三十年旅居瑞典, 我对瑞典人与华人深度市场沟通有深厚的了解和经验。有幸参加大纪元的市场工作,希望能借助这个平台帮助更多华人朋友。

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Jag delar AVMs affärstankar att bilda lag och stödja varandra som lagmedlemmar och blir vinnande.  Jag är övertygad om att jag, med Epoch Times – den unika plattformen, kommer in i teamet och stärker den positiva energin och energiflödet.

 

AVM 商网活动意在建立团队,像一支篮球队,帮助队友成长。我深信大纪元北欧市场部会为这个“团队”打开更多大门、带来更多的正能量和促進“队友”们的成功。

 

Tack Yi!

 

Fredrik Petersen - ITO Nordic AB

 

Företagets namn: ITO Nordic AB

Fredrik Petersen, VD, grundade bolaget 2007

Profilens titel, position och antal år på företaget:

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Vi hjälper företag att förbättra dess kommunikation med högkvalitativa multiskrivare samt effektiva Videokonferens system i HD samt en rad andra IT produkter till kontor.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Vi tar hand om våra medarbetare och våra kunder på ett speciellt sätt med hög närvaro, vi är lyhörda och kommer med förbättringsåtgärder löpande. Vi ser våra relationer med våra kunder väldigt långsiktigt och ärligt. Vårt mål är att vi ska vara det självklara valet när kunden ska byta utrustning eller lösning!

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Vår största utmaning just nu är att kunna växa med fler medarbetare som är lika engagerade som vi är idag! Behovet framöver kommer att vara att expandera i resten av Norden och även utomlands. Just nu tittar vi på att öppna upp återförsäljare i Australien för våra Videotjänster!

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare? 

- Min styrka är att jag nästan alltid är glad och positiv! Jag håller det jag lovar, jag är nyfiken och vågar testa nya idéer.

Jag har också ett teknik intresse, vilket gör det lätt för mig att forma om dessa kunskaper till nytta för våra kunder och medarbetare! 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- AVM hjälper oss med nya kontakter i ett öppet och bra forum! Vi har arbetat många år inom nätverkande. Vi älskar att dela med oss om våra erfarenheter, våra kontakter och vår kunskap.

 

Tack Fredrik!

 

Magnus Christerson - Ricoh Sverige AB

 

Veckans AVM Profil: Magnus Christerson

Företagets namn: Ricoh Sverige AB

Profilens titel, position och antal år på företaget: Marknadsdirektör, 23 år

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé'

- Ricoh erbjuder sina kunder lösningar för dokument-/ utskriftshantering, video-/konferensteknik och IT-tjänster med hög kompetens. Bolaget finns nära dig på över 30 orter i landet och i 200 länder globalt. 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Ricoh är sedan decennier en innovativ tillverkare med hög lokal tjänstekompetens och stort fokus på hållbarhet*. (*Ricoh är ett av världens mest etiska företag, enligt Ethisphere Institute). 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Att ständigt utvecklas för att ligga i framkant och kunna stödja personal på arbetsplatser i utmaningen att förändra sina arbetsätt i den takt som omgivningen kräver.

 

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Vi erbjuder de bästa produkterna/mjukvarorna/lösningarna både från Ricoh och många andra ledande tillverkare, i kombination med kompetent och trygg service.

 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Vi kan vara ett företag som kan inspirera till förbättrade arbetssätt och vara ett glatt trevligt bollplank för de som vill testa sina idéer.


Hälsningar

Magnus Christerson
Marketing Director
Marketing & Communications

Ricoh Sverige AB
PO Box 1536 
Röntgenvägen 3 
SE-171 29 Solna 
Sweden 
Tel: +46 87341868 
Mob: +46 708103299
magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

 

Tack Magnus!
 

Eva Sjöbacka - SPP

 

Företagets namn: SPP
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Eva Sjöbacka, Försäljningschef, Stockholm. Arbetat 14 år på SPP.


FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- SPP erbjuder hållbart sparande till företag och privatpersoner. Det är viktigt att spara men också att pengarna placeras så att vi inte äventyrar en hållbar framtid. 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi hart ett unikt fondutbud som vi får priser för hela tiden. Nu senast fick vi utmärkelsen Sveriges bästa fondförsäkringsbolag som vi fått inte bara en gång utan hela fem gånger.

Sen även att vi tänker hållbart i allt vi gör. Kunder vill göra medvetna val även när det kommer till sparande och här har vi en fördel att vi arbetat med hållbarhet i över 20 år och varit övertygade om att det är den enda och rätta riktningen. Hållbart sparande är det bästa för världen och plånboken. 

Vill även nämna vårt fantastiska kundcenter som utnämnts till bäst i branschen 2013 och 2014.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Att få fler att engagera sig i sitt sparande. Hjälpa människor att se till att människor har tillräckligt att leva för när de går i pension

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Att hjälpa och stötta våra kunder i deras långsiktiga sparande. Tillsammans med mina medarbetare är vi företagets ansikte utåt. Min styrka är att jag förklarar och gör frågor som rör sparande och pension enkelt för mina medmänniskor.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi kan vara ett bollplank i frågor som rör sparande och pension. Sen hoppas jag att vi kan tillföra både kompetens och energi.

AVM är ett fantastiskt nätverk som ger mig och SPP inspiration och nya idéer. Vi vill ju också gärna att  fler ska välja att spara med oss. 
 

Tack Eva!

 

Jini Sofia - Fotostudio Jini Sofia AB

 

Företagets namn:

Fotostudio Jini Sofia AB

Nyfiken, glad och positiv person som älskar Tango, Yoga, laga mat o resa.

Fotograf & Make up artist sedan 2002. 

Jag är specialiserad på bilder av människor. Har erfarenhet som tidigare Fotomodell och Skådespelerska och de erfarenheterna använder jag till mina fotosessioner.

Talar svenska, engelska, koreanska och Mandarin.
 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- att Hjälpa våra kunder att skapa RÄTT Image genom bilder, färg och form. Företags porträtt till er hemsida, Linkedin, broschyrer, roll ups, dvs Bilder till all marknadsförningsmaterial där jag tar fram din bästa sida.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

-Personlig, engagerad, passion för att HJÄLPA mina kunder. Förstår kundernas behov och vilken bild som gör nytta så att de med mina bilder bygger sitt personliga varumärke.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

-Våga synas, ta ansvar och vara Stolt.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare? 

-Jag är väldigt noggrann men också snabb, engagerad och ger kunden Nöjdgaranti.

Personer som tror att de ¨aldrig blir bra på foto¨ eller ¨hatar att bli fotograferad¨ brukar säga efter de använt mig ¨Wow, vad snygg jag är!¨ och ¨Det här var jättekul!¨. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

-Förutom att jag skapar bilder för AVM, Jag delar med mig min energi, sociala kompetens och bidrar med mina kunskaper. 

Ser fram emot att utveckla tillsammans och ett bra nätverkande i Stockholms Stoltaste affärsnätverk AVM! =) 

Bästa hälsningar Jini Sofia

Fotostudio Jini Sofia

Fotograf & Make-up artist Jini Sofia Lee

 

Maria Prästgårdsgata 15B, 118 52 Stockholm 

Mobil: 070 239 2002 

Mail: info@jinisofia.se

 

www.jinisofia.se

www.facebook.com/Fotostudio.JiniSofia

http://www.youtube.com/watch?v=2BIYdcTL2Zk&feature=share

Fotostudio Jini Sofia erbjuder fotografering, make-up till fester/reklam, foto- & make-up kurser och hyrstudio för kurser och foto. 

Fotostudio Jini Sofia är officiell fotograf till Miss World Sweden.

 

Tack Jini Sofia!

 

 

Göran Nilsson - Scandic Järva Krog

 

Scandic Järva Krog

Göran Nilsson Hotelldirektör, 1 år i Scandic men 12 år i Rica Hotels (bolaget köptes av Scandic).

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Att sälja tjänster inom logi, konferens och mat & dryck.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Scandic Järva Krog; väletablerad aktör med toppenläge där snart produkten är nyrenoverad!

Scandic; Vi finns på många orter i Sverige och Skandinavien vilket gör kund & gästerbjudandet attraktivt. 

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Scandic Järva Krog; Att hävda oss i den alltmer tilltagande konkurrensen i såväl närområdet som i branschen.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Engagemang, intresse, rutin och stabilitet! Mina styrkor är att jag brinner för kund & gästkontakt, utveckling och personal, har sedan 25 år mitt drömyrke!

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- AVM ger oss fantastiska möjligheter att nätverka på lokal nivå. Inte minst viktigt när man ägs av en koncern som har ett internationellt focus. Jag hoppas att vi uppfattas som en positiv deltagare i nätverket som kan erbjuda mötesplats för små och stora nätverkskollegor. 

 

Tack Göran!

 

 

Joanis Danos - Tea Story AB

 

Företagets namn: Tea Story AB
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Joanis äger och har drivit Restaurang Edelweiss i Gallerian i 9 år och senaste 2 åren även Tea Story. Dessutom är Joanis VD för nystartade bolaget Evoolution Sweden AB som säljer importerad toppkvalité olivolja från Grekland.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Tea Story säljer Tea, kaffe, hälsobröd, hälsosallad och iste. Focus ligger på tea försäljning och lyfta fram historiken med tea i Sverige, där intresset för tea som dryck är på stark frammarsch. Tea Story importerar toppkvalite hälsosam tea från Asien via återförsäljare i Tyskland. Kaffe säljs i samarbete med Arvid Nordquist Classic Kaffe.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Tea Story har 101 sorters tea, vilket gör företaget till ledande i Stockholm. Läget i Gallerian (med 50 000 besökare/dag) och tea är idag på stark frammarsch i Sverige, mycket tack vare de hälsosamma effekterna.

Tea är som dryck mer rogivande och ”nerstressande” i jämförelse med kaffe. Tea Story har etablerat samarbete med starka partner som Sheraton Hotel och Stockholm Waterfront, vilket är goda referenser i sammanhanget. Tea Story har bemödat sig om kunnig och serviceinriktad personal som gärna berättar mer om tea för kunderna.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Utmaningen ligger såklart i att få Svenska folket förstå de hälsosamma effekterna av tea och skapa en ny kundkrets. Tea Story kommer etableras i Mall of Scandinavia och innan 2020 är målet fem fristående enheter i stora köpcentrum.


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag har spelat basket på elitnivå och genom idrotten lärt mig sätta höga mål. Ställa höga krav på mig själv och framförallt jobba hårt för att uppnå målen. Jag vill skapa ett ”lag” inom Tea Story där varje anställd ska känna sig delaktiga och viktiga för att uppnå våra visioner.
Jag tror att min energi och höga arbetsmoral smittar av sig på mina anställda.
FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra

”laget” AVM?
- Jag tillför en relativt okänd produkt i tea och kan erbjuda företagen i AVM mycket förmånliga priser och avtal för tea och Tea Storys övriga sortiment. Jag tror mig vara social kompetent och trivs i AVM affärsverkstan där det verkligen känns som man är del av ett ”lag”. Ser mycket fram emot att möta nya affärsvänner och både köpa och sälja i AVM!
 

 

Tack Joanis!

 

 

Calle Söderberg - Service Inside AB

 

Företagets namn: Service Inside
Profilens titel, position och antal år på företaget:
Partner och grundare. Sedan starten november 2014

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Service Inside är ett konsultbolag som hjälper verksamheter där kundmötet står i fokus och driver affären. Service Inside erbjuder sina kunder: rekrytering, utbildning, inspiration och handledning.
 
FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Service Inside har många års erfarenhet av att bygga starka medarbetarteam som levererar hög service och får kunder/gäster att vara lojala och lönsam.
Service Inside vet att högt kundbemötande ger lönsamhet på kort- och långsikt
 
FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Hitta nya samarbeten.
 
FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Erfarenhet, engagemang, pålitlighet och vänlighet.
 
FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi kan hitta kompetenser och expertkunskaper vi saknar internt.
Vi tillför kunskap och erfarenhet om hur gästen/kunden ska bemötas om man vill behålla ”hen”.

 

Tack Calle!

Rima Tanjar Consulting AB

 

Företagets namn:  Rima Tanjar Consulting
VD/ägare enmans företag som bildades 2006. Innan dess jobbade jag med ekonomi på WM data och NCC och har haft stor nytta av mina språkkunskaper, svenska, engelska, franska och arabiska.


FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé 

- Jag erbjuder löpande redovisning, momsdeklarationer, bokslut, inkomstdeklarationer m.m.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Trygg och personlig hantering av mina kunders företags ekonomi, försöka erbjuda kunden den bästa lösningen som passar just dem. Viktigt för mig med en personlig, nära och varaktig relation med kunden.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Målsättningen är att fortsätta vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för små och medelstora företag. Även hinna hålla mig uppdaterad om nya regler.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag är väldigt noggrann, håller Deadlines och tar reda på fakta och förändringar som gynnar kunden.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- Förutom att jag sköter ekonomin för AVM, ett nytt spännande uppdrag som jag ser fram emot där jag får vara delaktig och följa dess utveckling, hoppas på att AVM hjälper mig med nya kontakter och nya uppdrag, Affärs nätverkande är nytt för mig och jag upplevde första AVM mötet som oerhört positivt och kommer att göra mitt bästa med att bidra med mina kunskaper, energi och sociala kompetens. Vi syns i AVM minglet!

 

Tack Rima!

 

bottom of page