top of page

Tidigare profiler 2019-20

Veckans AVM Profil Magnus Matsson - Ljudakuten

Företagets namn: Ljudakuten

Profilens titel, position och antal år på företaget: Ljudspecialist, Grundare och VD, 8 år

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé:

- Att genom noggrann behovsanalys se till att kunden får en lättskött, högkvalitativ och driftsäker ljudanläggning till verksamheten eller hemmet. 
Jag upptäckte tidigt när jag startade i den här branschen för över 15 år sedan, att det fanns ett stort behov att få hjälp och rådgivning till anpassade produkter till respektive verksamhet. 
 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Kunden uppskattar vårt personliga engagemang och genuina behovsanalyser som gör att vi kan ta fram anpassade, driftsäkra och lättskötta system och lösningar för kundens verksamhet och behov.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Att kunna ta fram och bygga lösningar som har lång livslängd och är framtidssäkrade i en bransch där utvecklingen går väldigt fort.

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
Genom min långa erfarenhet i branschen kunna lyssna in kunden, anpassa lösningen och ge kunden en högkvalitativ upplevelse.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Då Ljudakutens huvudidé är att få uppdrag via rekommendationer från nöjda kunder passar AVM affärsverkstans nätverk väldigt bra i linje. Jag hoppas att jag via ett stort kontaktnät kan hjälpa och skapa kontakter och förutsättningar till bättre affärer för mina lagmedlemmar.


Magnus Matsson 
Tel: +46 705280970
magnus@ljudakuten.nu
 

 
Publicerad 2020-02-24

Veckans AVM Profil Fredrik Holmboe - Dualia

Företagets namn: Dualia
Profilens titel, position och antal år på företaget: Digital strateg, grundade företaget 2013.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- För drygt 10 år sedan började funderingarna - vad skulle hända om vi fokuserade mer på digital kommunikation? Kunderna blir svårare att nå, konkurrenterna blir fler och resurserna mindre. Det verkade ju helt enkelt korkat att inte börja styra om skutan i den riktningen, eller??

 

Då var det ju inte många som gjorde det, så kanske hade vi fel?
Svaret är ju så här med facit i hand att ett ordentligt fokus på digital, kommersiell kommunikation självklart skulle addera ett mervärde. Ett stort, kraftfullt mervärde.

 

Eftersom den där boxen alla pratar om inte riktigt existerar, så följdes självklart magkänslan och resan började…
Vår affärsidé är att utifrån genomarbetade processer, och tillsammans med kund, arbeta fram en fungerande ”digital motor” för organisationens kommersiella kommunikation.

 

I praktiken betyder det att kunden går från att ha en massa frågetecken kring egna strategier, processer, rutiner etc. för att nå rätt del av marknaden digitalt, vad som bör kommuniceras, vilka kanaler detta bör ske i och hur allt kan mätas för att optimera resursanvändning till att ha svar på alla dessa frågor.

Den utvecklingen är fantastiskt att få vara en bidragande del av!
Tillsammans har vi hjälpt företag så som partners till Microsoft, globala life science-, logistik-, och läkemedelsbolag samt mellanstora bolag på hemmaplan.

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Blanda en stor och bred grund inom digital kommunikation med en dos specialistkompetens inom inbound/content marketing. Släng därefter i en god portion psykologi, organisation och pedagogik i mixen och krydda därefter med riktigt vassa samarbetspartners så har du vårt framgångsrecept.
Utifrån mantrat ”Foundation, Optimization, Automation” bygger vi våra projekt där stort värde hittas i att verkligen förstå organisation, marknad och behov innan strategin läggs.

 

Viktigast för dig som kund är att vi vet ungefär vilka frågor som behöver få svar för att spara tid och pengar och nå den där fungerande digitala motorn så snabbt som möjligt.
Vi vägleder när det passar, utmanar där det behövs och bistår med all vår kunskap proaktivt för att utbilda och skapa ett ”digitalt fundament”, en gemensam förståelse som organisationen kan luta sig mot.

 

I praktiken brukar det vanligtvis innebära en gemensam resa över 6-8 veckor där vi tillsammans bygger er specifika ”Foundation”. Hur det därefter ser ut skiljer sig från bolag till bolag, men oftast fortsätter samarbetet i retainer-form och det är inte ovanligt att det utökas till att beröra andra områden.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Behov av att utveckla företagets digitala kommunikation kommer inte minska, snarare tvärtom. Hur vi möter detta tillsammans med våra kunder och samtidigt utöka vårt team med spetskompetens är vår största utmaning.
För att hela tiden ha örat mot rälsen så har vi tagit fram en intern undersökning, tänk den årliga HR-undersökningen, som mäter organisationens digitala mognad genom återkoppling från medarbetarna.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Många gånger har jag fått höra att jag har en förmåga att göra det komplicerade enkelt även för de som inte riktigt förstår. Själv tror jag att det kommer från en oändlig nyfikenhet blandat med en genuin känsla av gemenskap.
Sitter du i ett möte med mig så talar du inte med en stereotypisk ”konsult”, du talar med Fredrik. En kille som, ofta med ett visst mått av humor, alltid bidrar med all sin kunskap och erfarenhet för att just du ska få ut så mycket av mötet.
Sådana möten brukar skapa samarbeten och nya affärer.
Läs gärna mina rekommendationer på LinkedIn för en bredare bild av mig som person och samarbetspartner.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
Inledningsvis vill vi hitta tre företag intresserade av att börja grunda sina digitala transformations-beslut på data, detta från den digitala mognadsbarometern vi utvecklat med representant från Linköpings universitet samt en marknadsundersökningsexpert som numera arbetar på Novus.

 

Därefter tror vi att det finns många företag inom AVM som har behov av att få igång sin digitala kommunikationsmotor, SAMT att det finns många företag som vi kan hitta samarbeten med i kommande projekt.


Fredrik Holmboe, digital strateg och grundare
fredrik@dualia.se, 072-9757000
 

 
Publicerad 2020-02-11

Veckans AVM Profil Sofia Lindblad - Rehabakademin & Arbetsmiljöakademin

Företagets namn: Rehabakademin/Arbetsmiljöakademin
Profilens titel, position och antal år på företaget: Kundansvarig/Arbetsmiljöstrateg, 3 månader 


FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Arbetsmiljöakademin erbjuder konsulttjänster inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Vi utbildar och föreläser inom SAM. Vi handleder och utvecklar arbetsgrupper. Arbetsplatser med trygga ledare och välfungerande arbetsgrupper förhindrar onödig ohälsa och ökar hela organisationens prestation.

Vi vänder oss till arbetsgivare och utifrån de utmaningar och behov som finns skräddarsyr vi insatser. Vi arbetar på offert. Inga avtal behövs.

 

Rehabakademin erbjuder samordnad rehabilitering för personer över 18 år med långvarig smärta eller utmattningssyndrom. Rehabiliteringen syftar till en varaktig förändring i hälsotillstånd, välbefinnande och handlingskraft i ditt dagliga liv. Rehabiliteringen sker på vår mottagning i Solna. Landstingstaxa och frikort gäller. Vi har korta väntetider och tar emot nya patienter inom en vecka.

Vi erbjuder också arbetsgivare tjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd vid arbetsåtergång och arbetsanpassning efter sjukfrånvaro.

 

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Rehabakademin och Arbetsmiljöakademin är systerverksamheter som i samverkan utvecklar och levererar tjänster som skapar hälsa och livskvalitet – för den enskilda människan och i organisationer. Vi är experter på teambaserad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering samt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Vi har stor erfarenhet från olika branscher via våra kunder. Våra kunder finns både inom privata näringslivet, kommun och myndigheter. Vi som arbetar här har lång och bred erfarenhet yrkesområde samt ett stort intresse och delaktighet i verksamheten. Våra professioner är läkare, psykiatriker, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut och hälsovetare.
Vår vision är att öka livskraft hos människor och organisationer.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Vår historia började när vi skrev ett avtal med Stockholms läns landsting. Avtalet möjliggjorde uppstarten av verksamhet inom hjärteområdet specialiserad och teambaserad rehabilitering. I februari 2015 öppnades dörrarna för Rehabakademins mottagning vid Solna strand. Mottagning och arbetsmetoder formades specifikt för patienter med utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta – de stora sjukskrivningsgrupperna. Utökning och utveckling av verksamheten skedde sedan successivt genom rekrytering av erfarna och engagerade medarbetare.

 

Under uppbyggnaden av Rehabakademin växte en önskan fram om att även arbeta förebyggande – tänk om människor inte behöver bli sjuka av vardagens och arbetslivets påfrestningar – det är det allra bästa! 
Uppstart av förebyggande tjänster inom arbetsmiljöområdet skedde 2017 genom att knyta nyckelkompetens till oss – Arbetsmiljöakademin etablerades. Genom våra utbildningar och konsulttjänster bidrar vi till att förbättra arbetsmiljön och förhindra onödig sjukfrånvaro. Att satsa på en god och trygg arbetsmiljö ger mångfalt tillbaka – vi vet att människor som trivs på jobbet presterar bättre.

 

Vår utmaning just nu är framförallt för Arbetsmiljöakademin. Då företaget är endast 2 år så vill vi och behöver hitta nya kunder och samarbeten. Vi vill växa!

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- I min roll som kundansvarig så är det att utveckla affären och få företaget att växa. Med min breda och långa erfarenhet från olika chefs- och KAM-roller inom företagshälsovård, arbetsmiljö och hälsa bidrar jag med erfarenhet och kunskap. Personligen har jag ett genuint intresse samt stor kunskap inom ledarskap-, hälso- och arbetsmiljöfrågor. Innehar en fil kand. i Idrott, (GIH), Högskoleexamen med inriktning Hälsovetenskap och Hälsopedagogik (GIH) samt eMBA vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet.

 

Har ett stort kontaktnät både via tidigare arbetsgivare, kollegor, samarbetspartners samt kunder, både inom privata näringslivet samt offentlig sektor runt om i Sverige.

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi behöver synas och verka ännu mer och AVM verkar vara ett professionellt och trevligt forum för oss att delta i. Jag ser att vi även fyller en nisch i nätverket dvs inom området rehabilitering och arbetsmiljö. Det är alltid spännande med nya kontakter på olika företag som kommer från olika branscher. AVM ger intryck av att vara en aktiv grupp där man är öppen till att nätverka och finna affärer. Jag tror och hoppas att vi kan tillföra kompetens, erfarenhet samt erbjuda våra tjänster inom viktiga områden för både arbetsgivare och medarbetare, till de som deltar i nätverket. 

 

 

Sofia Lindblad
Kundansvarig/Arbetsmiljöstrateg
Rehabakademin & Arbetsmiljöakademin
Korta gatan 9, 2 tr 171 54 Solna
Tel 070-810 48 16
www.rehabakademin.se
www.arbetsmiljoakademin.nu

  
 

Vi ökar livskraft hos människor och organisationer!
 

 
Publicerad 2020-02-03

Veckans AVM Profil Filip Thurn - QLFR artificial intelligence AB

Företagets namn: QLFR artificial intelligence AB (I folkmun: Qualifier)

Profilens titel, position och antal år på företaget: Filip Thurn, Senior Account Manager, 1 år

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé

- Qualifier hjälper andra företag med nykundsbearbetning. Vi hjälper företag som är i behov av mer möten eller företag som har för mycket manuellt arbete eller höga kostnader för sina möten.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?

- Eftersom vi använder oss av modern teknik (AI) som arbetar automatiskt så kan vi hjälpa våra kunder att nå affärsmöten till lägre kostnader än om man till exempel själv lägger en massa tid på att boka sina möten manuellt alternativt tar hjälp av en mötesbokare.

Många ser också prospektering och en första kontakt med ett företag som en obekväm del av sitt arbete, att låta någon annan, i detta fall oss på Qualifier, sköta detta är väldigt behagligt.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Att kunna hjälpa företag som har mindre målgrupper att jobba med oss på lång sikt.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?

- Jag är en social och gla skit som gillar att gå på nätverksträffar, möten och att posta på Linkedin, något som uppskattas internt.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?

- På ett personligt plan utvecklas jag genom AVM både när det kommer till att prata med människor jag inte tidigare träffat och prata inför människor på scen. För företagets del har jag redan både haft en del möten och gjort affär med företag som jag träffade via nätverket. Jag hoppas kunna bidra till nätverket med kunskap om hur man kan jobba och tänka för att effektivisera andra företags försäljning, givetvis inte bara genom vår produkt utan i största allmänhet.


Filip Thurn
0768-818789
filip.thurn@qualifier.ai

 
 
Publicerad 2020-01-27

Veckans AVM Profil Camilla Eivhammar - ABA Grafisk Produktion

Företagets namn: ABA Grafisk Produktion
Profilens titel, position och antal år på företaget: Försäljningschef, 3 månader, (25 år i branschen)


FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Vi är ett gäng kreativa eldsjälar med olika spetskompetenser inom grafisk produktion, kommunikation och design. Vi befinner oss centralt och lättillgängligt i Stockholm på Sveavägen 166.
Vi hjälper med att ta fram kreativa kampanjidéer, skyltning i butik eller rådgivning kring tryckproduktioner. Vi trycker allt från visitkort, broschyrer och affischer till tavlor till kontoret, materialet till mässan eller skylten till er fasad eller bygget. Vi guidar dig i beslutsprocessen till rätt val av design, metod och material – från idé till färdig produkt. Självklart med ett resultat som matchar ert varumärke, budget och förväntningar. Eftersom vi arbetar med Stockholms bästa montörer kan vi även bygga popup butiker, inreda stora kontor samt garage och köpcentrum.


FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Det viktigaste för oss är att alla har sin specialist kompetens, trivs och må bra ihop.. Här tar vi snabba beslut som alla får vara delaktiga i, och påverka vår vardag.
Vi är tillgängliga för våra kunder genom att alltid finnas nära till hands, både geografiskt och via telefon och chat på hemsidan. Kunden kan beställa trycksaker dygnet runt via våra webformulär samt via vår webshop.
Leverans av våra produkter skall ske i rätt tid samt på överenskommet sätt. Att produkterna dessutom är av rätt kvalitet enligt kundens önskemål är en självklarhet. För oss ska varje uppdrag vara en rekommendation för kommande affärer. Att vi finns både centralt och rikstäckande gör att kan vi alltid leverera lokalt och därmed snabbt.
ABA är certifierade enligt ISO 9001.


FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?

- Vi ser en stor skillnad på hur trycksaker används och höjer det socialmediet idag. Om man tror att det tryckta ordet börjar försvinna så säger vi tvärtom. Idag behöver vårt öga se fina butiker, kännas oss välkomna i skrift, därav växer retail marknaden så det knakar.


FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Affärsjuridik, strategiskt affärssinne och en stor portion humor.

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Tidigare medlem sedan starten med AVM, (dock från annat företag), och en riktig senior på nätverkande. Relationer skapar bra affärer, bra affärer skapar bättre relationer.


Camilla Eivhammar
Försäljningschef
Mail: camilla@aba.nu 070-4419518
 

 
 
Publicerad 2020-01-20

Veckans AVM Profil Paula Wigerslott - Skandia

Företagets namn: Skandia 
Profilens titel, position och antal år på företaget: Paula Wigerslott, Företagsrådgivare. Sex år på Skandia 

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Det som håller samman hela verksamheten är Skandias strategiska inriktning och Skandias koncernmål. Vår styrmodell hjälper till att vi alla utifrån våra olika arbetsuppgifter bidrar till vårt övergripande mål - att skapa ekonomisk trygghet för våra ägare och kunder.
•    Skandias styrkor finns inom livprodukten, pension och sparande, boende samt risk och hälsa. Genom att bygga vår affär på dessa verksamheter har vi bidragit till, och kan fortsatt bidra till, ekonomisk trygghet.
•    Vi ska stärka och tydliggöra det hållbara värdeskapandet i våra erbjudanden.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Skandia behöver kunna agera snabbt både för att möta förändrade kundbeteenden och förändringar på marknaden. Vi behöver därför säkerställa ett modernt Skandia där tydligt ansvar och mandat, snabba beslutsvägar och effektivt arbetssätt möjliggör snabba anpassningar.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Jag arbetar med företagsrådgivning och har ett försäljningsansvar till våra befintliga kunder samt nyförsäljning i Skandia. Mitt arbete består både av egen kundbas där jag bär yttersta ansvaret, samt vid större affär så som en koncern eller offentlig affär, arbetar jag tillsammans i olika team, vilket jag tycker är fantastiskt roligt och utvecklande. Denna roll passar mig väldigt bra då jag har ett eget driv, ansvar, kundkontakt och ständig utveckling av affärer och medarbetare. 

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi hoppas på att det ger oss en plattform och sammanhang att utbyta erfarenheter, personlig utveckling och få större affärsmöjligheter och samarbete med nya kunder. 


Paula Wigerslott | Företagsrådgivare | Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Direkt: +46 8 7884143 | Växel: + 46 (0)8 788 10 00 | Mobil: +46 72 5897143
Besöksadress: Arenavägen 47, 11 tr Globen | 106 55 Stockholm | skandia.se
 
 
Publicerad 2020-01-13

Veckans AVM Profil Thorbjörn Liljegren - Spalux AB

Företagets namn: Spalux AB
Profilens titel, position och antal år på företaget: Thorbjörn Liljegren, projektledare. 5 år

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Att med hög kvalité samt en unik kombination av funktion, design och innovation vara det självklara valet när man väljer spabad & swimspa.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi har produkter i världsklass med patenterade termolock samt att våra kunder är lika viktiga efter dom har handlat.

 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Att etablera oss i Stockholm samt bygga upp vårt varumärke.

 

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Bred erfarenhet, målmedveten, uppfinnesrik, samt nyfiken

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Jag är nyinflyttat till Stockholm och behöver ha samarbetspartners inom många område.
Jag kommer tillföra energi och jobb uppdrag till laget.

Spalux AB
Kvarnholmsvägen 86
131 31 Nacka
Thorbjörn Liljegren
0768-555 111
tobbe@spalux.se
www.spalux.se

 
Publicerad 2020-01-08

Veckans AVM Profil Jonas Höglund - Kapitalinvest Skandien AB

Företagets namn: Kapitalinvest Skandien AB
Profilens titel, position och antal år på företaget: Founding Partner, styrelseordförande, 3 år.

 

FRÅGA 1: Beskriv kortfattat företagets affärsidé
- Kapitalinvest är ett kunskapsföretag som metodiskt och långsiktigt arbetar med investerings- och pensionsrådgivning till företag och privatpersoner. Vi hjälper bl.a. dig som företagare att få ut en högre pension netto efter skatt av de pensionspremier du och ditt företag betalar.

 

FRÅGA 2: Vad är det som gör företaget framgångsrikt?
- Vi har tillsammans över 25 års erfarenhet av investerings- och pensionsrådgivning i Umeå, Stockholm, London och Houston. 

Genom åren har vi lärt oss att dela med oss av så mycket kunskap som möjligt. Kapitalnytt som är bolagets nyhetsbrev är ett exempel på det vars innehåll berör aktuella finansiella ämnen och riktar sig till bolagets kunder med syftet att öka deras kunskapsnivå. Gå gärna in och läs på www.kapitalnytt.se 

FRÅGA 3: Vilka är företagets största utmaningar nu och i framtiden?
- Med de formella krav på kunskap, kompetens, licensiering och arbetsrutiner som kommit de senaste åren så måste man tycka, som vi gör, att det är fantastiskt kul och givande att hjälpa kunder med investeringar för att underkasta sig alla nya regelverk som trätt i kraft. 

Utmaningen som vi ser redan nu men framför allt i framtiden är att det kommer att bli svårt att rekrytera yngre förmågor då de väljer andra branscher än finans.

FRÅGA 4: Vad tillför du företaget, vilka är dina styrkor som affärsidkare?
- Min erfarenhet som livförsäkringsmäklare på New York Life Insurance Company i USA där jag lärde mig att nyckeln till framgång är att arbeta metodiskt och långsiktigt. Det har och kommer framför allt att bidra till att göra vårt företag framgångsrikt.  

 

FRÅGA 5: Ni är anslutna till AVM affärsverkstan. Vad ger AVM nätverket ert företag och vad kan du tillföra ”laget” AVM?
- Vi kommer få möjlighet att knyta bekantskap med många olika företagare och därigenom skapa affärer och utöka vårt nätverk ytterligare. Vi har ett stort nätverk idag som förhoppningsvis kommer vara till nytta för andra medlemmar i AVM-laget.  

Jonas Höglund 
Founding Partner

+46 73 376 67 55 
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
kapitalinvest.se 

 
Publicerad 2019-11-11

1 / 1

Please reload

bottom of page